40e Europese jaarbijeenkomst LHBTI-christenen

Presentatie eerste LHBTI-inclusiviteitsindex van kerken in Europa

Van 1-9 mei komen bijna tweehonderd deelnemers uit Europa en Centraal-Azië samen voor de veertigste jaarconferentie van het Europees Forum van christelijke LHBT-groepen. Hoogtepunt van de conferentie is de presentatie op 8 mei van de RICE Index, de ‘Rainbow Index of Churches in Europe’, die de LHBTI-inclusiviteit van kerken meet.

Strong Voices-Krachtige stemmen
Het Europees Forum van christelijke LHBT-groepen komt samen voor de 40e keer. Vertegen-woordigers van zes Nederlandse christelijke LHBTI organisaties hebben de conferentie voorbereid, die duurt van 1-9 mei. Het thema van de conferentie is ‘Strong Voices’ (Krachtige stemmen). Kees Goedegebuur, coördinator van het voorbereidingsteam: ‘Krachtige stemmen voor de LHBTI-gemeenschap zijn nodig in deze tijd. In sommige landen is al veel bereikt, maar er zijn ook ontwikkelingen die de vooruitgang voor LHBTI-mensen bedreigen. Poolse bisschoppen die pleiten voor conversietherapie en 250 handtekeningen onder de Nederlandse vertaling van de LHBTI-fobe Nashville Verklaring zijn slechts twee eigentijdse voorbeelden. Onze stemmen en die van onze bondgenoten moeten daarom meer dan ooit worden gehoord.’ De conferentie van het Europees Forum brengt vertegenwoordigers van meer dan 40 groepen uit bijna 25 Europese landen samen.

Regenboogindex van kerken in Europa
Hoogtepunt van de conferentie is de presentatie van de Regenboogindex van kerken in Europa (RICE – Rainbow Index of Churches in Europe). De index meet de inclusiviteit van LHBTI-mensen in deze kerken. 46 kerken zijn doorgelicht met behulp van 47 criteria voor inclusiviteit. Misza Czerniak, onderzoeksvrijwilliger en bestuurslid van het Europees Forum: ‘Voor het eerst beschikken we over objectieve informatie die zicht geeft op de situatie van LHBTI-mensen in hun kerken. We hopen dat dit instrument kerken zal aanmoedigen te onderzoeken wat ze specifiek kunnen doen aan het verbeteren van de positie van hun LHBTI-leden. Elke kerk is gerangschikt, geanalyseerd en voorzien van aanbevelingen.’ De index is ontwikkeld in samenwerking met de Protestantse Theologische Universiteit (Amsterdam). De index wordt gepresenteerd op 8 mei vanuit de Kerk van de Nazarener in Vlaardingen. Onder andere de onafhankelijke expert geweld en discriminatie vanwege seksuele orëntatie en genderidentiteit van de Verenigde Naties Victor Madrigal-Borloz zal het onderzoeksrapport in ontvangst nemen. Een website is ontwikkeld die alle beschikbare data gemakkelijk toegankelijk maakt: www.inclusive-churches.eu.

Deelname in presentatie en open kerkdienst op 8 mei
De presentatie van de Regenboogindex vindt plaats op zaterdag 8 mei van 11.30-14.30 uur, gevolgd door een open kerkdienst om 17.00 uur. Wie wil deelnemen aan de presentatie, kan dat doen door een e-mail te sturen aan de conferentie-organisatie: ef2021nl@lkp-web.nl. Wie de open kerkdienst bij wil wonen, kan deze directe link gebruiken: https://youtu.be/OAPvwnQxWgg.

Europees ForumHet European Forum of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Christian Groups is een oecumenische vereniging van LHBT-groepen in Europa, opgericht in 1982. Het Europees Forum heeft als doel gelijkwaardigheid en inclusiviteit voor LHBTI-mensen in en door christelijke kerken en andere religieuze lichamen en multilaterale organisaties. Met meer dan 40 lidgroepen in meer dan 20 Europese landen, zet het Europees Forum zich in voor de vrijheid van religie van LHBTI-mensen, voor mensenrechten, voor de waardigheid van LHBTI-mensen en voor een bevestigend discours ten aanzien van menselijke seksualiteit. Website: www.lgbtchristians.eu.

Meer nieuws

CHRISTIAN_FORUM_2023-2

In Christ there is no East nor West

Ieder jaar organiseert het Europees Forum een conferentie ergens in Europa. Dan ontmoeten zo’n 100 mensen elkaar vanuit heel Europa. In 2023 vindt deze conferentie plaats in Nederland. Een unieke kans
Leger-des-heils

Verklaring Leger des Heils Nederland grote sprong voorwaarts

Leger vindt homoseksualiteit niet langer zonde en zet zich in voor volledige deelname LHBTI’ers. Het LKP reageert verheugd op de inhoud van brief en verklaring.
Netwerk-van-christelijke-LHBTI-organisatie-van-het-LKP-scaled

Preek patriarch Moskou direct gevaar voor LHBTI-personen

Oproep aan kerken om woorden van patriarch van Moskou te veroordelen. Het voorbeeld dat hij daarbij aanhaalt, is de zogenaamde eis van Westerse landen een ‘gay parade’ te organiseren.