In memoriam Sander Funcke

Op 31 juli 2020 is van ons heengegaan ons bestuurslid en onze vriend Sander Funcke. Na een kort ziekbed is Sander op 38 jarige leeftijd overleden aan de complicaties van een herseninfarct. 

Sander is ruim acht jaar een zeer gewaardeerd bestuurslid geweest van het LKP, de landelijke Koepelorganisatie van de christelijke LHBTI-beweging. De bestuursleden van dit moment: Jochem, Aat Wim, Heleen en Kees, maar ook de oud bestuursleden Gea, Arie, Wielie, Frits, Ede en Frans voelen zich zijn regenboogfamilie en het voelt zo onwerkelijk dat we afscheid van Sander moeten nemen.

Sander zich heeft de afgelopen jaren van zijn taak als secretaris van het LKP op zijn eigen charmante manier, correct, maar scherp als het moest, gekweten. Sander, een lieve, betrokken, betrouwbare kracht, die daarnaast ook nog eens drie jaar de rol van stuurgroepvoorzitter heeft vervuld van de LCCplus activiteiten. En het is absoluut zijn wapenfeit dat hij midden in de politieke chaos recht overeind bleef, zich met hart en ziel heeft ingezet voor de goede zaak, maar nooit uit het oog verloor waarom hij dit vrijwilligerswerk had
opgepakt.

Sander leefde vanuit het geloof in onze geliefde God, en benoemde dat Licht wat op zijn pad scheen altijd in zijn daden. Vanaf een paar jaar geleden vertelde hij daarover ook in zijn blogs. Dat vertrouwen, waaruit hij leefde en wat wij ook zagen binnen het LKP, zien wij terug op de kaart en de advertentie van zijn familie: Ga met God en Hij zal met je zijn.

We gaan onze lieve Sander ontzettend missen!

Meer nieuws

CHRISTIAN_FORUM_2023-2

In Christ there is no East nor West

Ieder jaar organiseert het Europees Forum een conferentie ergens in Europa. Dan ontmoeten zo’n 100 mensen elkaar vanuit heel Europa. In 2023 vindt deze conferentie plaats in Nederland. Een unieke kans
Leger-des-heils

Verklaring Leger des Heils Nederland grote sprong voorwaarts

Leger vindt homoseksualiteit niet langer zonde en zet zich in voor volledige deelname LHBTI’ers. Het LKP reageert verheugd op de inhoud van brief en verklaring.
Netwerk-van-christelijke-LHBTI-organisatie-van-het-LKP-scaled

Preek patriarch Moskou direct gevaar voor LHBTI-personen

Oproep aan kerken om woorden van patriarch van Moskou te veroordelen. Het voorbeeld dat hij daarbij aanhaalt, is de zogenaamde eis van Westerse landen een ‘gay parade’ te organiseren.