Preek patriarch Moskou direct gevaar voor LHBTI-personen

Oproep aan kerken om woorden van patriarch van Moskou te veroordelen

In zijn preek van zondag 6 maart jl. noemt Kyrill, de patriarch van de Russisch-Orthodoxe Kerk in Moskou, het verzet tegen Westerse waarden een belangrijke reden voor de oorlog van zijn land in Oekraïne. Het voorbeeld dat hij daarbij aanhaalt, is de zogenaamde eis van Westerse landen een ‘gay parade’ te organiseren. Het LKP, de landelijke koepelorganisatie van de christelijke LHBTI-beweging, acht dit soort woorden van een kerkelijk leider een direct gevaar voor de veiligheid en het welzijn van LHBTI-personen en roept de Europese kerken op zijn woorden dan ook onmiddellijk te veroordelen.

Nationalistisch-religieuze ontwikkelingen in Rusland
De uitspraak van de Moskouse patriarch Kyrill is geen verrassing. Al langere tijd is er sprake van een ontwikkeling die LHBTI-personen en hun organisaties wil marginaliseren. Rusland was het eerste land dat een wet uitvaardigde tegen de ‘propaganda van niet-traditionele seksuele relaties’ (2013) en sinds 2011 zijn op hartelijke wijze bijeenkomsten van de conservatieve organisatie World Congress of Families gefaciliteerd, die zich openlijk uitspreekt tegen de wettelijke gelijkwaardigheid van LHBTI-personen. Ook worden organisaties van LHBTI-personen in Rusland hoe langer hoe vaker gelabeld als ‘foreign agents’ waarmee zij een gemakkelijke prooi worden voor criminalisering. Heleen de Boer, voorzitter van het LKP: ‘Was de situatie voor LHBTI-personen en hun organisaties in Rusland al penibel, met de uitspraken van de patriarch van Moskou, wordt nog eens extra onderstreept dat zij in hun eigen land eigenlijk niet welkom zijn en ook onveilig zijn. Zijn uitspraken die de oorlog in Oekraïne religieus rechtvaardigen, legitimeren ook het verbale en fysieke geweld van anderen jegens LHBTI-personen. Wij veroordelen deze woorden dan ook en roepen hem op zijn woorden terug te nemen en zich uit te spreken voor vrede, een einde aan de oorlog en zorg voor iedereen die door het geweld getroffen is, vooral de kwetsbaren.’

Oproep aan de kerken om woorden patriarch te veroordelen
De Russisch-Orthodoxe Kerk is lid van de Wereldraad van Kerken en van de Conferentie van Europese Kerken. Het LKP is verheugd over de oproep op 2 maart jl. van de secretaris-generaal van de Wereldraad ds. prof. dr. Ioan Sauca aan patriarch Kyrill van Moskou om zich in te zetten voor de vrede opdat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne stopt. Met spijt moet het LKP vaststellen dat dit nog niet geholpen heeft: Kees Goedegebuur, vice-voorzitter van het LKP: ‘Wij roepen de Wereldraad van Kerken, de Conferentie van Europese Kerken en de Raad van Kerken in Nederland dan ook op de woorden van de Moskouse patriarch in de meest krachtige woorden te veroordelen en hem te vragen zich uit te spreken voor vrede en de ondersteuning van alle kwetsbare groepen die door het oorlogsgeweld en door zijn woorden worden getroffen. Tot die kwetsbare groepen behoren LHBTI-personen en hun organisaties in Rusland én in Oekraïne. Wij weten dat uit de verhalen van LHBTI-personen daar, met wie wij verbonden zijn via het Europees Forum van christelijke LHBT-groepen.’ Met deze oproep sluit het LKP graag aan bij een eerdere oproep van een groep theologen en van twee remonstrantse predikanten in dagblad Trouw op 9 maart 2022 die bepleiten dat de koepels van kerken nu verder moeten gaan dan een appèl op een gebed om vrede.

Meer nieuws

CHRISTIAN_FORUM_2023-2

In Christ there is no East nor West

Ieder jaar organiseert het Europees Forum een conferentie ergens in Europa. Dan ontmoeten zo’n 100 mensen elkaar vanuit heel Europa. In 2023 vindt deze conferentie plaats in Nederland. Een unieke kans
Leger-des-heils

Verklaring Leger des Heils Nederland grote sprong voorwaarts

Leger vindt homoseksualiteit niet langer zonde en zet zich in voor volledige deelname LHBTI’ers. Het LKP reageert verheugd op de inhoud van brief en verklaring.
Netwerk-van-christelijke-LHBTI-organisatie-van-het-LKP-scaled

Preek patriarch Moskou direct gevaar voor LHBTI-personen

Oproep aan kerken om woorden van patriarch van Moskou te veroordelen. Het voorbeeld dat hij daarbij aanhaalt, is de zogenaamde eis van Westerse landen een ‘gay parade’ te organiseren.