Raad van Kerken herhaalt verklaring tegen homogeweld

Christelijke LHBTI-beweging teleurgesteld over ontbreken van vervolgstappen

In 2011 ondertekenden vele kerkgenootschappen, waaronder ook de gezamenlijke kerken binnen de Raad van Kerken, een verklaring tegen geweld tegen homo’s. De Raad van Kerken oordeelde het in zijn persbericht van vandaag nodig om de verklaring opnieuw te onderstrepen.

Teleurstelling
Het LKP deelt met de Raad van Kerken de pijn, te moeten constateren dat de verklaring nog steeds actueel is. Heleen de Boer, voorzitter van het LKP: “We zijn blij dat de Raad van Kerken de verklaring vandaag, op de 10e verjaardag, weer onder de aandacht brengt. Maar we stellen wel teleurgesteld vast, dat er in de afgelopen 10 jaar binnen de kerken weinig vooruitgang is geboekt, en dat die verklaring niet nadrukkelijk is verbreed met de afkeuring van geweld tegen biseksuelen, transgenders en intersekse personen en mensen die op een andere manier tot de regenbooggemeenschap behoren.”

Oproep om een veilige plek
De cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (2017/2018) laten zien dat LHBTI-jongeren met een religieuze achtergrond vaker suïcidale gevoelens hebben en vaker tot zelfdoding overgaan. In de afgelopen jaren zijn er meerdere oproepen geweest om LHBTI mensen binnen de vele kerken een veilige plaats te bieden, bijvoorbeeld door de Wereldraad van Kerken (Busan, 2013): ‘bied ieder binnen de kerk een veilige plek, ook ten aanzien van seksualiteit’. Ook Víctor Madrigal-Borloz, speciaal onafhankelijk LHBTI-expert van de Verenigde Naties, riep recent religieuze leiders op om respect en compassie te tonen naar LHBTI-personen.

Nu ook daden bij de woorden
Heleen de Boer: “Als LKP verwachten wij, dat het met het opnieuw onderstrepen van deze verklaring niet alleen bij woorden blijft, maar dat deze verklaring nu als handvat wordt gebruikt om daadwerkelijk iets te gaan doen, zodat geweld tegen homo’s daadwerkelijk wordt tegengegaan. En hopelijk blijft het dan niet bij aandacht voor homo’s alleen, maar ziet de realiteit van de hele LHBTI-gemeenschap onder ogen.” De Wereldraad van Kerken zal later dit jaar naar alle waarschijnlijkheid een handreiking publiceren, die het bespreekbaar en zichtbaar maken van LHBTI-plus mensen binnen de kerken bepleit. Heleen de Boer: ‘Wij hopen dat de Nederlandse kerken daar niet op wachten en alvast aan het werk gaan.’

Meer nieuws

CHRISTIAN_FORUM_2023-2

In Christ there is no East nor West

Ieder jaar organiseert het Europees Forum een conferentie ergens in Europa. Dan ontmoeten zo’n 100 mensen elkaar vanuit heel Europa. In 2023 vindt deze conferentie plaats in Nederland. Een unieke kans
Leger-des-heils

Verklaring Leger des Heils Nederland grote sprong voorwaarts

Leger vindt homoseksualiteit niet langer zonde en zet zich in voor volledige deelname LHBTI’ers. Het LKP reageert verheugd op de inhoud van brief en verklaring.
Netwerk-van-christelijke-LHBTI-organisatie-van-het-LKP-scaled

Preek patriarch Moskou direct gevaar voor LHBTI-personen

Oproep aan kerken om woorden van patriarch van Moskou te veroordelen. Het voorbeeld dat hij daarbij aanhaalt, is de zogenaamde eis van Westerse landen een ‘gay parade’ te organiseren.