Save the date! ‘Strong Voices’

Conferentie European Forum of LGBT Christian groups, Venlo 2021

5 – 9 mei 2021

Venlo – Kasteel De Berckt

40 organisaties, 150 personen uit heel Europa

LHBTI-vrije zones in Polen, de Nashville verklaring in Nederland, bovengemiddeld suïcide onder transgenders in heel Europa, bestrijding van ‘niet-traditionele familierelaties’. Europa is nog lang niet overal een veilige plek voor LHBTI-personen en in sommige gebieden wordt het klimaat zelfs slechter.

Tegenover de nationalistische stemmen in Oost en West Europa  die uitsluiten, willen we een Sterke Stem laten horen. Het is ons geloof dat God omziet naar de zwakken en onderdrukten in de samenleving en daartoe christenen, kerken en organisaties oproept om te zien naar elkaar en niemand uit te sluiten.

Thema

  • Sterke Stem. God roept mensen, uit elk land, elke natie, elke tijd. Niet tot vermaning of verantwoording, maar tot verbinding. ‘Waar ben je, Adam, Eva?’ En steeds weer sluit God opnieuw een verbond met mensen.
  • Sterke stemmen. In alle tijden en plaatsen hebben mensen het uitgeschreeuwd tot God om hulp. Als ze in de verdrukking zaten, hun leven bedreigd werd. Als hun geen recht gedaan werd.
  • Sterke stemmen. De machthebbers en influencers laten hun stemmen horen.  Conservatieve, nationalistische stemmen roepen om uitsluiting voor iedereen die ‘anders’ is. Kortzichtige stemmen proberen te beschermen wat hun heilig is.
  • Sterke Stemmen. Kleine groepen, vastberaden mensen. Gedreven door God, laten ze zich niet kleineren, wegzetten. Ook zij eisen hun plek, willen delen van hun gaven, mee bouwen aan een open kerk en gezonde samenleving.

Achtergrond

Het ‘European Forum of LGBT Christian groups’ (kortweg: het Forum) is een internationale koepelorganisatie die binnen Europa christelijke LHBTI-groepen wil helpen en ondersteunen in hun activiteiten voor emancipatie en sociale acceptatie zowel binnen als buiten de kerken. Het Forum bestaat al 38 jaar en omvat meer dan 45 groepen uit ca. 25 verschillende Europese landen. Meer informatie over het Europees Forum vindt u op de website van het Forum: www.euroforumlgbtchristians.eu

Jaarlijks ontmoeten deze organisaties elkaar, meestal rond Hemelvaart. Tot op heden is deze conferentie vijf keer in Nederland geweest (1984, 1991, 1995, 2003 en 2012). In 2021 is Nederland opnieuw het gastgevende land.

Op dit moment neemt een samenwerkingsverband van een aantal Nederlandse LHBTI-organisaties, o.a. de stichting LKP, de koepel van de christelijke LHBTI-beweging, de vereniging ChristenQueer en de stichting Verscheurd, het voortouw in de organisatie van de conferentie in 2021. Deze organisaties werken in Nederland samen onder de naam ‘LCC-plus projecten’ 

Meer nieuws

CHRISTIAN_FORUM_2023-2

In Christ there is no East nor West

Ieder jaar organiseert het Europees Forum een conferentie ergens in Europa. Dan ontmoeten zo’n 100 mensen elkaar vanuit heel Europa. In 2023 vindt deze conferentie plaats in Nederland. Een unieke kans
Leger-des-heils

Verklaring Leger des Heils Nederland grote sprong voorwaarts

Leger vindt homoseksualiteit niet langer zonde en zet zich in voor volledige deelname LHBTI’ers. Het LKP reageert verheugd op de inhoud van brief en verklaring.
Netwerk-van-christelijke-LHBTI-organisatie-van-het-LKP-scaled

Preek patriarch Moskou direct gevaar voor LHBTI-personen

Oproep aan kerken om woorden van patriarch van Moskou te veroordelen. Het voorbeeld dat hij daarbij aanhaalt, is de zogenaamde eis van Westerse landen een ‘gay parade’ te organiseren.