WKHP roept op om Vaticaans ‘nee’ te negeren

Het Vaticaanse verbod op zegening van gelijkgeslachtelijke relaties leidt wereldwijd tot protesten, zeker ook uit katholieke hoek. In Nederland heeft het Werkverband van Katholieke Homo-Pastores een open brief aan bisschoppen en andere collega-pastores geschreven om hen op te roepen dit ‘nee’ naast zich neer te leggen. De brief vindt u hieronder:

Werkverband van Katholieke Homo-Pastores (WKHP)
www.homopastor.nl

Haarlem, 19 maart 2021

Beste bisschoppen en andere collega-pastores.

Opnieuw duwt een Vaticaanse verklaring de groep rooms-katholieke geloofsgenoten, die in een niet-heteroseksuele liefdes- of gezinsrelatie leven, in het verdomhoekje. Zij zet hen en hun levensvorm weg als zondig, niet beantwoordend aan de scheppingsorde en dus niet zegen-waardig. Daarmee volstrekt voorbijgaand aan de geleefde zegen die in relatie levende LHBT+ers voor elkaar, voor hun gezinsleden, voor hun omgeving en (geregeld ook nog) voor hun parochie zíjn. En ook volstrekt voorbijgaand aan de huidige pastorale, moraaltheologische en (mens)wetenschappelijke inzichten.

Wat is dit voor kerkelijke overheid? Een verhard hart, ziende blind, een gepleisterd graf, de wet belangrijker achtend dan de mens. Klinkt hier ergens nog het evangelie? En dan nog dúrven beweren dat je niet discrimineert, maar slechts de kerkelijke leer uitlegt. Ja, een leer die geheel is losgezongen van de werkelijkheid. Als de herder zijn schapen niet serieus neemt, kan de herder zelf niet meer serieus genomen worden!

Wij leden van het Werkverband van Katholieke Homo-Pastores verklaren dat wij het verbod om over niet-heteroseksuele relaties de zegen uit te spreken zullen negeren. Wij verklaren dat verbod tot on-evangelie. En wanneer twee mensen (twee mannen, twee vrouwen, vrouw en man) elkaar en hun gezinsleden tot zegen willen zijn, zijn wij bereid op hun verzoek – en na de gebruikelijke zorgvuldige voorbereiding – die zegen ook over hun relatie uit te spreken.

Wij roepen u als collega’s op u aan te sluiten en deze zelfde bereidheid uit te spreken.

Met vriendelijke groeten vanuit het WKHP,
drs. FAM Bossink (voorzitter)
contact @ homopastor.nl

Meer nieuws

CHRISTIAN_FORUM_2023-2

In Christ there is no East nor West

Ieder jaar organiseert het Europees Forum een conferentie ergens in Europa. Dan ontmoeten zo’n 100 mensen elkaar vanuit heel Europa. In 2023 vindt deze conferentie plaats in Nederland. Een unieke kans
Leger-des-heils

Verklaring Leger des Heils Nederland grote sprong voorwaarts

Leger vindt homoseksualiteit niet langer zonde en zet zich in voor volledige deelname LHBTI’ers. Het LKP reageert verheugd op de inhoud van brief en verklaring.
Netwerk-van-christelijke-LHBTI-organisatie-van-het-LKP-scaled

Preek patriarch Moskou direct gevaar voor LHBTI-personen

Oproep aan kerken om woorden van patriarch van Moskou te veroordelen. Het voorbeeld dat hij daarbij aanhaalt, is de zogenaamde eis van Westerse landen een ‘gay parade’ te organiseren.