Raad van Kerken herhaalt verklaring tegen homogeweld

Christelijke LHBTI-beweging teleurgesteld over ontbreken van vervolgstappen In 2011 ondertekenden vele kerkgenootschappen, waaronder ook de gezamenlijke kerken binnen de Raad van Kerken, een verklaring tegen geweld tegen homo’s. De Raad […]