LCC+

Samen sterk voor een veilige omgeving voor LHBTI-christenen. Samen verbonden weten in de liefde van God. Samen voor sociale acceptatie thuis, in de kerk en de leefomgeving. 

Geloof in LHBTI

Projecten voor jongeren (HolyBe), ouders van LHBTI'ers (Geheim Begin). Maar ook voorlichting op scholen (Homo in de Klas) en seminars in o.a. kerken (Verscheurd).

Deze projecten geven we vorm met onderstaande partners, verzameld in de alliantie LCC+. Vanaf 2023 werken we samen met Movisie in de Alliantie Verandering van Binnenuit.

Ons doel

Als LCC+ geloven wij in diversiteit, veiligheid en samenleven. Wij geven stem aan LHBTI’ers in hun zoektocht naar hun identiteit en geloof. Geen taboes meer, geen polarisatie. Maar vanuit respect met elkaar in gesprek gaan. 

Vanuit deze missie voeren wij projecten uit om de sociale acceptatie van LHBTI’ers te bevorderen in christelijke kringen.