Menno Mulder Fonds

Stichting Menno Mulder Fonds ondersteunt kleinschalige activiteiten van christelijke LHBT-organisaties dan wel activiteiten die gericht zijn op de doelgroep van de christelijke LHBT’ers in Nederland of Europa.

ANBI

Stichting Menno Mulder Fonds is erkend met een ANBI-status: Algemeen Nut Beogende Instelling.

LHBT+

Staat voor: lesbisch, homo-, bi- of transseksueel.

1987

Het jaartal wanneer de stichting is opgericht door het LKP, de koepelorganisatie voor de christelijke LHBT-beweging.

Steun Stichting MMF met uw donatie!

Dankzij uw bijdrage kan de Stichting meer activiteiten gericht op christelijke LHBT’ers mogelijk maken. Bijdragen zijn mogelijk via een gift of door de Stichting in uw testament op te nemen. Uw bijdrage aan de Stichting Menno Mulder Fonds is aftrekbaar voor de belasting (ANBI-keurmerk).

Wij waarderen het bijzonder als u uw bijdrage overmaakt naar rekening NL85 INGB 0001 5714 42 t.n.v. Stichting Menno Mulder Fonds te Amsterdam. Als uw bijdrage bestemd is voor een specifiek doel, wilt u dat dan in de omschrijving bij de betaling vermelden? 

De Belastingdienst stelt regels voor de aftrek van giften aan ANBI-instellingen. Eén van die regels is dat voor Periodieke giften in geld een verklaring moet kunnen worden overlegd. Overweegt u een Periodieke gift, gebruikt u dan onderstaand formulier.

Fonds aanvragen?

De Stichting Menno Mulder Fonds wil kleinschalige activiteiten van christelijke LHBT-organisaties, dan wel activiteiten die gericht zijn op de doelgroep van de christelijke LHBT’ers ondersteunen. Wilt u een aanvraag doen bij de Stichting?

Stuur dan tijdig een schriftelijk en gemotiveerde aanvraag naar Stichting Menno Mulder Fonds. Dit kan ook per e-mail naar mmf@lkp-web.nl.

De aanvraag dient ten minste de onderstaande informatie te bevatten:

Contactformulier

Adresgegevens

Stichting Menno Mulder Fonds
(stichting MMF)

Nieuwe Herengracht 49
1011RN Amsterdam

Postadres
Postbus 3836
1001 AP Amsterdam

Kamer van Koophandel 41214055
Fiscaalnummer 8052.59.326

Financiële overzichten