Netwerk

De volgende landelijke en regionale organisaties zijn bij het netwerk van het LKP aangesloten. Wilt u zich (als groep) aansluiten bij ons netwerk, neem contact op via de contactpagina.

Overzicht

ChristenQueer

ChristenQueer is een brede christelijke LHBTI-beweging die gelooft dat God elk mens gemaakt heeft naar Zijn beeld en gelijkenis. Gods grootheid is veelkleurig en verbindend.

De vereniging is in 2018 ontstaan uit een fusie van CHJC en ContrariO.

Homo in de Klas

Homo in de Klas is voorgekomen uit de LCC+ projecten en biedt al ruim tien jaar een lesmodule over seksuele diversiteit aan op christelijke middelbare scholen, van orthodox tot vrijzinnig. Door middel van een lesbrief en een gastles neemt de acceptatie en emancipatie van LHBTI-leerlingen toe.

Werkverband van Queer Theologen

Het Werkverband van Queer Theologen is een open, informeel gezelschap van queer denkende en doende theologen uit de breedte van christelijk Nederland. Queer is daarin zowel een geuzennaam voor het lesbisch, homo, biseksueel of transgender zijn als een aanduiding voor het kritisch omgaan met alle hokjes en vakjes van (homo- en hetero)seksualiteit.

Verscheurd

Stichting Verscheurd wil christenen aanmoedigen en helpen het gesprek over homoseksualiteit en geloven aan te gaan. Het is vóór alles het doel om ruimte te creëren voor een open gesprek over homoseksualiteit en geloven, door seminars te organiseren en te spreken op besloten gespreksavonden door heel Nederland. Op een wijze die respectvol is naar elke overtuiging, liefdevol naar hen die het betreft, die samenbrengt en niet polariseert en zonder vooroordelen en cliché’s. 

De Kringen

Deze organisatie voor holebi’s is een federatie van lokale groepen van ca. 8-15 personen die regelmatig bij iemand thuis bij elkaar komen; daarnaast organiseren de meeste groepen ook andere activiteiten. Sommige groepen zijn speciaal voor jongeren, of vrouwen, of mannen, of biseksuelen.

De Kringen is de enige organisatie in dit overzicht die wel aangesloten is bij het LKP, maar tegenwoordig geen christelijke signatuur meer uitdraagt. Van oorsprong was De Kringen een christelijke organisatie, opgericht door twee dominees en een r-k pastor. Toen het LKP werd opgericht was De Kringen formeel al geen christelijke organisatie meer, maar er zijn nog altijd relatief veel christenen lid. De Kringen wil nadrukkelijk wel aangesloten blijven bij het LKP. De Kringen bestond al vóór het LKP, sterker nog: iemand van de Kringen was een van de oprichters van het LKP!

Werkverband van Katholieke Homo-Pastores (WKHP)

Een vrijplaats voor priesters, pastoraal werk(st)ers, religieuzen, theologen enz. Tweemaal per jaar een landelijke dag, verder zijn er regionale groepen. Meer dan honderd leden.

Werkgroep Homoseksualiteit, Ambt en Kerk (HAK)

De werkgroep Homoseksualiteit, Ambt en Kerk heeft binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) de taak om de positie van homotheologen te verbeteren en het gesprek over homoseksualiteit, kerk en ambt te stimuleren.

De werkgroep publiceerde in februari 2016 het rapport De kaarten geschud?

Vlaanderen (België)

Holebipastores-groep

Je bent priester of diaken, pastoraal werker of werkster, broeder, zuster of lid van een kloostergemeenschap. En je voelt dat het leven voor jou een bijzondere kleur heeft, omdat je anders bent en je anders voelt. Je hebt jezelf erkend als homo of lesbo of je twijfelt aan je seksuele gerichtheid, of je wilt je homoseksualiteit meer integreren in je pastor-zijn, Of je zoekt andere pastores met gelijklopende gevoelens.

Dan kun je gelukkig terecht bij de groep “Holebipastores”, een groep van katholieke pastores, tevens aangesloten bij koepelvereniging çavaria.

Amsterdam

Evangelische Roze Vieringen (ERV)

De Evangelische Roze Vieringen (ERV) is een gemeenschap van gelovigen die roze vieringen organiseert voor de LHBTI community en iedereen die zich daarmee verbonden voelt, in de Oranjekerk in Amsterdam. In deze vieringen vind je een rustpunt waar je niet wordt beoordeeld op hoe je bent. Een punt van herkenning omdat je mag zijn zoals de Schepper je heeft gemaakt. De ontmoeting bij de borrel na afloop van de viering is net zo belangrijk als de viering zelf. De ERV is in 30 jaar uitgegroeid tot een grote groep mensen die elke maand bij elkaar komen en samen de naam van God belijden.

Een Leven Samen

‘Een leven samen’ organiseert relatieweekends voor mannen- en vrouwenstellen in een duurzame relatie. Het weekend is geen therapie maar een beproefde methode om door dialoog goede relaties nieuw elan te geven. Het is een initiatief van mensen die betrokken zijn bij Encounter Nederland en Encounter Vlaanderen.

Friesland

Werkgroep Geloof & Homoseksualiteit

De Werkgroep Geloof & Homoseksualiteit Friesland bestaat uit een groep vrijwilligers uit verschillende kerkgenootschappen in Friesland en stelt zich ten doel het klimaat voor homoseksuele mannen en vrouwen binnen de Friese geloofsgemeenschappen te verbeteren. Jaarlijks organiseert de Werkgroep in samenwerking met een plaatselijke gemeente of parochie de provinciale Roze Zondagviering, een kerkdienst ergens in de provincie Friesland waar homo’s en lesbo’s spiritueel onderdak vinden, elkaar ontmoeten en bemoedigd worden, samen met eenieder die erbij wil zijn.

Internationaal

Europees Forum van LHBTI Christelijke Groepen

Het LKP is aangesloten bij het Europees Forum van LHBTI Christelijke Groepen (EF).

The European Forum of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Christian Groups is an ecumenical association of LGBT Christian groups in Europe. The European Forum aims to achieve equality and inclusion for LGBT people within and through Christian churches and other religious bodies and multilateral organisations. With over 40 member groups from more than 20 countries in Europe, the European Forum works for freedom of religion for LGBT people, for human rights, for the dignity of LGBT people and for an affirmative discourse on human sexuality.

Lokale organisaties

De volgende kleinere groepen zijn of waren lokaal actief. U kunt via het secretariaat van het LKP in contact komen met deze organisaties.

Cathedral of Hope – Den Helder

Ieder naar z’n aard – Emmen

Interkerkelijke Werkgroep Homoseksualiteit Twente

Lesbische vrouwen in de kerk – Leiden eo

Lesbische vrouw-en-geloof groep Noord-Holland Noord

Platform groepen Kerk en Homoseksualiteit – Rotterdam eo

Protestantse Werkgroep Homo en Kerk Meppel

Sappho – Dispuut van theologiestudentes in Utrecht.

Werkgroep Homo en Kerk Groningen/Drente

Werkgroep Homoseksualiteit en Geloof Midden-Brabant

Werkgroep Kerk en Homoseksualiteit van de Gereformeerde kerk van Rotterdam-Centrum.