Onze Missie

Het LKP streeft naar een volwaardige plaats voor lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse personen in de samenleving, in het bijzonder in kerken.

LHBTI’s zijn volwaardig lid van een kerk, doen vrijwilligerswerk, vervullen professionele rollen en dragen de ambten. Ook nemen zij deel aan de sacramenten en worden hun relaties ingezegend. Seksuele voorkeur en/of genderidentiteit spelen hierbij geen enkele rol.

Ons werk is tweeledig

Dienstverlening aan de aangesloten groepen

Een stem geven aan gelovige LHBTI'ers

Ons doel

De bij het LKP aangesloten groepen zijn zeer verschillend van karakter en grootte. Het doel van de meeste groepen kan worden omschreven als: ‘werken aan mentaliteitsverandering binnen de kerken’. In sommige groepen wordt persoonlijke emancipatie als één van de doelen gezien; in vele groepen zijn een groter zelfbewustzijn en toegenomen vrijmoedigheid bijeffecten van de activiteiten die men onderneemt.

De bij het LKP aangesloten groepen zijn zeer verschillend, ze dragen op eigen wijze bij aan de emancipatie van de gelovige LBHTIer(s) zelf of diens omgeving. Dit vindt vaak plaats in kerken.

Het LKP is betrokken bij de jaarlijkse Pride Kerkdienst tijdens Amsterdam Pride en de Pink Christmas Kerkdienst in Amsterdam in december. Ook heeft het LKP aan de wieg gestaan van LCC+projecten en is nog steeds een van de partners.